„Нишкова“ водна стена във фоайето
на офис сграда.

Категории: Водни стени