Проектиране, изработка и монтаж на пластична реклама в интериора на магазин Decathlon Подуене. Визуалната комуникация цели обособяване на зони със специфични функции и насочване на посетителите в магазина.